Missie en doelstellingen

De Missie van Ropes&Running

Te komen tot een brede bekendheid en beoefening van de survivalsport in onze regio De Achterhoek, te realiseren door:

 • Het enthousiasme en beeld van de survivalsport zoveel mogelijk uitdragen.
 • Het in stand houden en verder ontwikkelen van een zo breed mogelijke bijdrage aan de regionale, nationale en internationale competitie in de survivalsport.
 • De Dinxperloop jaarlijks ondersteunen met inzet van onze leden waarin atleten in hun specifieke klasse eerlijke, vergelijkbare en veilige wedstrijden kunnen lopen.
 • Het regionale aanspreekpunt te zijn voor alle survival sporters en aangesloten loopgroepen van Ropes&Running.
 • Open te staan voor alle input welke tot de gewenste doelen kunnen leiden en deze input gebruiken voor realisering van onze doelen.

Doelstellingen Ropes&Running

 1. Elke commissie van Ropes&Running heeft een activiteitenplan per seizoen.
 2. Ropes&Running heeft een kledingcommissie ingesteld.
 3. Ropes&Running behoudt de binding met de bewoners van Dinxperlo en omstreken.
 4. Ropes&Running heeft een sponsorcommissie ingesteld, separaat van de SSD om financiële continuïteit voor meerdere jaren te waarborgen.
 5. Ropes&Running voert een actief beleid door het nemen van initiatief in de ontwikkeling rond de survivalsport.
 6. Ropes&Running volgt actief en nauwlettend de ontwikkelingen in de survivalwereld.
 7. De bestuursleden van Ropes&Running hebben elk een ander bestuurslid voor hun taken ingewerkt om continuïteit te borgen.
 8. Ropes&Running blijft helder communiceren richting leden middels de Roperunner, de website www.ropes-running.nl, onze sponsoren, de pers en de (social-)media.
 9. Ropes&Running voert een actief jeugdtrainingenbeleid door rekening te houden met leeftijdsindeling, diploma A,B en C toetsingen, vervoer naar en deelname aan wedstrijden en het organiseren van diverse jeugdactiviteiten.
 10. Invulling en inrichting geven en het meetbaar maken van dit toekomstplan.