ALV Ropes& Running 8 november

ALV Ropes& Running 8 november 1

12 oktober 2023

12 oktober 2023

Beste leden,

Namens het bestuur van Ropes & Running nodig ik je van harte uit voor onze Algemene Leden Vergadering op woensdag 8 november 2023.

Deze vindt plaats in het clubhuis op 't Barger in de Heurne en start om 20.00 uur.

Graag opgeven via: secretariaatrr@gmail.com

Tevens vragen we, ter informatie en voorbereiding op de ledenvergadering, jouw aandacht voor onderstaande twee bijlagen:

  • Toelichtingsbrief
  • Concept Huishoudelijk Reglement Ropes & Running
ALV Ropes& Running 8 november 2

ALV Ropes& Running 8 november

ALV Ropes& Running 8 november 3

Jeugd activiteiten

ALV Ropes& Running 8 november 4

Van de Bestuurstafel

ALV Ropes& Running 8 november 5

Nieuwe groepsborden Jeugd