Vertrouwenspersonen

Survivalsportvereniging Ropes&Running


Vertrouwenspersonen


Evelien Pelupessy, vertrouwenspersoon , mailadres: El.pelupessy@me.com

Sporten doe je voor je plezier, Ropes&Running wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Ropes&Running is een vereniging, waarin veel goed gebeurt, maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat (jeugd) leden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen. Hoe goed je ook probeert het te voorkomen, binnen elke sportvereniging kunnen vroeg of laat gevallen van intimidatie ontstaan.

Wat is intimidatie?

Intimidatie is elk ongewenst gedrag, waarin in ieder geval de volgende begrippen passen: pesten, (seksueel) machtsmisbruik en discriminatie. Op zich laten alle genoemde begrippen zich niet exact definiëren. Waar het om gaat is het welbevinden van personen.

Intimidatie:


 • Discriminatie
 • Pesten
 • Seksueel machtsmisbruik
Vertrouwenspersonen 1

Contactinformatie

Trainingslocatie:

Bargerbos

Bargerdijk 2, 7095 CK de Heurne


Mail:

secretariaatrr@gmail.com

Discriminatie

Discriminatie wordt in wet- en regelgeving wel uitvoerig benoemd. Men mag niemand discrimineren op grond van ras, huidskleur, geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Frustraties ontstaan echter meestal door de subtielere vormen van intimidatie, bijvoorbeeld iemand constant alleen maar het vuile werk laten doen.

Pesten

Voor de één de zogenaamde ‘onschuldige’ geintjes en discriminerende grappen, voor de ander psychisch terrorisme. Enkele voorbeelden van ‘pesten’ zijn kwaad spreken over iemand achter zijn rug om, laatdunkende blikken en gebaren, oogcontact weigeren of vermijden, behandelen als lucht en verspreiden van valse geruchten over iemand.


Al deze gedragingen kunnen tot gevolg hebben dat het slachtoffer zich hopeloos gefrustreerd voelt.

(Seksueel) machtsmisbruik

Het is voor iedereen duidelijk dat ook seksistische en seksuele opmerkingen en gedrag niet in een relatie thuis horen. Het probleem is echter dat degenen die zich aan dergelijke opmerkingen schuldig maken, zich zelden bewust zijn van de schade die ze daarmee aanrichten. Men denkt er gewoon niet bij na of zien het gedrag slechts als onschuldige activiteiten. Van een arm over de schouder tot een ‘schuine’ opmerking aan de bar: het gaat erom hoe de ontvanger het opvat.

Het vertrouwenspersoon profiel.

De vertrouwenspersoon voldoet aan de volgende eigenschappen: • Hij/zij is rustig en vriendelijk.
 • Heeft een uitnodigend karakter.
 • Houdt afstand en gaat niet mee in huilverhalen.
 • Probeert te allen tijde het echte verhaal te achterhalen.
 • Is niet bang om bij het bestuur aan de bel te trekken.

Werkwijze

Het bestaan van een vertrouwenspersoon wordt onder de aandacht gebracht  van de leden door;


 • Eenmalige mailing aan alle leden
 • een mededeling tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering
 • De vertrouwenspersonen hebben een eigen mailadres
 • Samen met de “hulpvragende” bespreekt de vertrouwenspersoon of en hoe het probleem zal worden aangepakt
 • Indien er is afgesproken dat de vertrouwenspersoon bepaalde acties onderneemt,bijvoorbeeld contact met trainer, bestuur vindt er terugkoppeling  plaats naar de hulpvragende
 • Rapportage van de vertrouwenspersonen wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersonen gewenst (vóóraf) in het bestuur besproken
 • Op het eind van ieder seizoen brengen de vertrouwenspersonen een kort puntsgewijs verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat het bestuur zicht heeft op wat er in het seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging

Status binnen de vereniging

De vertrouwenspersonen vallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het bestuur.