Privacybeleid

De Survivalsportvereniging Ropes & Running doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze website www.ropes-running.nl raden wij je aan onderstaand privacy beleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen, dan vermelden wij dit op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, email-adres en bankrekeningnummer met de Survivalsportvereniging Ropes & Running.

Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens middels cookies.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Survivalsportvereniging Ropes & Running verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:


  • Het afsluiten van een lidmaatschap via het inschrijfformulier op onze website;
  • Het corresponderen met de Survivalrun Bond Nederland over het lidmaatschap indien nodig;
  • Correspondentie per mail over diverse zaken binnen Survivalsportvereniging Ropes & Running;
  • Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Privacybeleid 1

Contactinformatie

Trainingslocatie:

Bargerbos

Bargerdijk 2, 7095 CK de Heurne


Mail:

secretariaatrr@gmail.com

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden uitsluitend gedeeld met Survivalrun Bond Nederland, indien je als lid bent aangemeld bij deze organisatie. Daartoe is met de Survivalrun Bond Nederland een verwerkersovereenkomst gesloten.


Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Survivalsportvereniging Ropes & Running neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze ledenadministratie: ledenadministratie@ropes-running.nl.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen via het opzeggen van het lidmaatschap. Dit kun je laten doen door een verzoek via: ledenadministratie@ropes-running.nl.

Plaatsing van foto’s op de website en facebook.

Met enige regelmaat worden er op facebook van Ropes & Running, de website van Ropes & Running, het daar geplaatste magazine (Roperunner) en fotoalbum, foto’s geplaatst van de activiteiten, zoals looptraining, bootcamp en van de survivalruns die door Survivalsportvereniging Ropes & Running worden georganiseerd. Als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van je foto dan zal deze op verzoek worden verwijderd. Daartoe kan per mail contact worden opgenomen via het contactformulier op de website.


Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar de ledenadministratie@ropes-running.nl. Deze zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Dit privacy beleid is opgesteld in juli 2018